Podsumowanie roku szkolnego w praktyce

CEL OGÓLNY SZKOLENIA

Rozwijanie umiejętności refleksyjności, dzielenia się wiedzą oraz ukazanie dobrych praktyk.

TREŚCI SZKOLENIA

• Zmiany w systemie edukacji;
• Ocenianie w szkole – ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej;
• Praca ze zmianą i oporem;
• Dobre praktyki roku szkolnego 2015/2016.

Zgłoszenie
Opłaty
Kontakt
0
Ilość wolnych miejsc