Zmiany w prawie oświatowym na rok 2015/2016

CEL OGÓLNY SZKOLENIA

Zmiany w prawie oświatowym na rok szkolny 2015/2016.

TREŚCI SZKOLENIA

  • Ocenianie po zmianie – czyli nowe, niełatwe wyzwanie!
  •  Nowy nadzór pedagogiczny w praktyce szkolnej;
  • Zmiana rozporządzenia w sprawie: warunków organizowania kształcenia, wychowania
  • i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
  • Dyskusja
Zgłoszenie
Opłaty
Kontakt
0
Ilość wolnych miejsc
ZAKOŃCZONE