BAJKOTERAPIA DLA NAJMŁODSZYCH- WSPOMAGAJĄCA ROLA BAŚNI I BAJEK W ŻYCIU DZIECKA

CEL OGÓLNY SZKOLENIA

Zapoznanie z metodą bajkoterapii.

TREŚCI SZKOLENIA

  • Dlaczego baśnie i bajki? – O stopniu i zakresie bajkoterapii w rozwiązywaniu dziecięcych problemów;
  • Czego boją się dzieci? – Zagadnienie lęku i strachu okresu dzieciństwa. Przyczyny i rodzaje dziecięcych lęków;
  • Jak rozpoznać lęki u dzieci? – objawy leku w sferze myślenia, zachowania i emocji;
  • W jaki sposób baśnie i bajki redukują lęk? – Oddziaływanie terapeutyczne bajek na emocje i procesy poznawcze dzieci;
  • Jakie są rodzaje bajek terapeutycznych? – Bajki relaksacyjne, psychoedukacyjne i psychoterapeutyczne;
  • Propozycje pracy z bajką terapeutyczną;
Zgłoszenie
Opłaty
Kontakt
0
Ilość wolnych miejsc