Jakościowy rozwój przedszkola

CEL OGÓLNY SZKOLENIA

Ukazanie możliwości rozwoju jakościowego przedszkola.

TREŚCI SZKOLENIA

  • Sześciolatek w przedszkolu – przedszkole w procesie zmian;
  • Jak wspomagać rozwój psychofizyczny dziecka w wieku przedszkolnym ?
  • Programy wychowania, materiały dydaktyczne – konstruowanie i ewaluacja;
  • Diagnoza w przedszkolu – przykładowe narzędzia, sytuacje edukacyjne;
  • Przedszkole a edukacja pedagogiczna rodziców.
Zgłoszenie
Opłaty
Kontakt
0
Ilość wolnych miejsc