KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO “YOU CAN DO IT” – POZIOM II

CEL OGÓLNY SZKOLENIA

Doprowadzenie do praktycznej umiejętności wypowiadania się i rozumienia języka angielskiego na poziomie elementarnym.

TREŚCI SZKOLENIA

  • Struktury opisowe z kursu I w czasie przeszłym i przyszłym.
  • Słownictwo czasownikowe na bazie tematów opisowych z kursu I
  • Czas Present Simple – Daily Routine ( czynności dnia codziennego)
  • Czas Past Continuous – czas przeszły ciągły
  • Czas Past Simple – przeszły prosty
  • Struktura – „going  to „ wyrażająca plany
  • Czas Future – przyszły
  • Czasowniki modalne – musieć, móc, powinność, oraz inne np. chcieć, potrzebować itp.
  • Konwersacje, praca nad lekturami, gry komunikacyjne

 

Zakres czynnego słownictwa kursów I i II to ok. 400-600 słów, które wystarczą do elementarnego porozumienia. Autorskie gry gramatyczne kursów You can do it pozwalają przyswajać język w sposób niemal bezstresowy, skuteczny i świadomy.

Zgłoszenie
Opłaty
Kontakt
0
Ilość wolnych miejsc