KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO “YOU CAN DO IT” – POZIOM III

CEL OGÓLNY SZKOLENIA

Poznanie struktur opisowych i nabycie podstawowego słownictwa w zakresie tematów związanych z otaczającym światem.

TREŚCI SZKOLENIA

  • Powtórzenie – struktury opisowe
  • Powtórzenie – słownictwo związane z czasem i częstotliwością
  • Konstrukcja zdania na temacie Daily Routine w czasie Present Simple i Past Simple.
  • Nauka praktycznej komunikacji na bazie autorskich gier You can do it dotyczących składni języka angielskiego
  • Czasowniki modalne – can, must, should, may i ich synonimy
  • Czas Future
  • Czas Present Perfect
  • Mixed Tenses (czasy w ich wzajemnych relacjach)
  • Nauka poprawnego czytania – metoda autorska opracowana na bazie muzyki
Zgłoszenie
Opłaty
Kontakt
0
Ilość wolnych miejsc