KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO “YOU CAN DO IT” – POZIOM IV

CEL OGÓLNY SZKOLENIA

Otrzymanie narzędzi językowych do wyrażania przypuszczeń, spekulacji i opanuje czasy Perfect, które uczynią jego język swobodniejszym i bardziej precyzyjnym.

TREŚCI SZKOLENIA

  • Czas Present i Past Perfect
  • Strona bierna
  • Tryby warunkowe
  • Czasowniki modalne w funkcji spekulacji
  • Pytania pozorne
  • Mowa zależna

  Ten kurs jest pomostem do poziomu, na którym  można się swobodnie porozumiewać – Upper Intermediate. Materiał gramatyczny odpowiada programowi liceum.

Zgłoszenie
Opłaty
Kontakt
0
Ilość wolnych miejsc