Niezmiernie miło jest nam poinformować, że w najbliższym czasie (od 22 sierpnia do 30 listopada br.) będziemy organizować bezpłatne szkolenia dla nauczycieli (realizowane w ramach grantów kuratoryjnych) w województwie małopolskim oraz śląskim.

Tematy szkoleń:

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE:

  • Indywidualizacja pracy z uczniami podczas zajęć ujętych w szkolnym planie nauczania
  • Diagnoza edukacyjna
  • Sposoby rozpoznawania potrzeb i możliwości ucznia
  • Stosowanie multimedialnych urządzeń cyfrowych w dydaktyce przedmiotowej
  • Rozwijanie doradztwa zawodowego w szkołach

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE:

  • Wykorzystanie wniosków z analizy efektywności kształcenia, z uwzględnieniem badań wewnątrzszkolnych i wyników egzaminów zewnętrznych, do podnoszenia jakości pracy szkoły
  • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole
  • Organizacja efektywnego kształcenia uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych
  • Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole/placówce, w tym z autyzmem oraz Zespołem Aspergera
  • Dokumentowanie pracy szkoły, w tym dokumentowanie przebiegu nauczania

Szczegółowe informacje oraz programy szkoleń: www.nauczyciele.edu.pl

Zapraszamy do zapisów!

ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNE SZKOLENIE