Monthly Archives: Listopad 2016

//Listopad

Kwalifikacje nauczycieli przyrody

Zgodnie z przyjętymi założeniami reformy systemu oświaty, przedmiot przyroda będzie realizowany w klasie czwartej 8-letniej szkoły podstawowej, natomiast przedmioty: biologia, geografia, chemia i fizyka pojawią się odpowiednio w klasach 5-8 szkoły podstawowej. Szczegółowy rozkład realizacji tych przedmiotów w poszczególnych klasach zostanie wskazany w ramowych planach nauczania, które zostaną upublicznione do końca listopada. Nauczyciele, którzy mają [...]

By | Listopad 29th, 2016|Aktualności|Możliwość komentowania Kwalifikacje nauczycieli przyrody została wyłączona

Reforma edukacji – projekty ustaw skierowane na Stały Komitet Rady Ministrów

Zakończył się etap konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych dotyczących projektów ustaw Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Projekty skierowane zostały dziś do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. Projekty aktów prawnych zaprezentowane zostały przez minister edukacji Annę Zalewską 16 września. Serdecznie dziękujemy za każdą przesłaną do nas opinię, zdanie i stanowisko. W [...]

By | Listopad 8th, 2016|Aktualności|Możliwość komentowania Reforma edukacji – projekty ustaw skierowane na Stały Komitet Rady Ministrów została wyłączona