Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Rabce – Zdroju pragnie poinformować, iż rozpoczynają się zapisy na szkolenia Rad Pedagogicznych na nowy rok szkolny 2018/2019.

Poniżej przedstawiamy aktualne tematy szkoleń.

Tematy na rok szkolny 2018/2019

 1. Ocena pracy nauczycieli
 2. Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego
 3. Projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych
 4. Zasady nauki gry w szachy
 5. Ocenianie ucznia w myśl prawa oświatowego
 6. Wykorzystanie elementów oceniania kształtującego w praktyce szkolnej
 7. Ocenianie z którym jest kłopot czyli ocenianie zachowania uczniów
 8. Obowiązki nauczycieli
 9. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w szkole masowej – kłopot, wyzwanie czy powinność?
 10. Zasady tworzenia WOPFU i IPET-u
 11. Ochrona danych osobowych w szkole według RODO
 12. Umiejętność uczenia się uczniów w kontekście rozwijania kompetencji kluczowych
 13. Uczeń z afazją w przedszkolu i szkole
 14. Bezpieczna szkoła
 15. Najnowsze uregulowania prawne w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu ucznia w szkole
 16. Aktualne uwarunkowania prawne w oświacie
 17. Praca w chmurze- czyli gdzie?
 18. Praktyczne wykorzystanie tablic interaktywnych
 19. Współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu trudnych sytuacji
 20. Profesjonalne i ciekawe spotkania z rodzicami

W przypadku, kiedy interesuje Państwa temat inny niż w/w bardzo prosimy o kontakt z naszą placówką. Możemy wówczas zorganizować szkolenie według indywidualnego zamówienia.