W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Zapraszamy do skorzystania z naszych kursów on-line między innymi : Ocenianie procesu uczenia się uczniów w czasie pracy zdalnej oraz Planowanie i organizacja zdalnego nauczania i uczenia się uczniów. Dzięki kursom Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. Więcej szczegółów na: https://kursyonlineplus.pl/kategoria/dla-nauczycieli-psychologow-pedagogow/Nauczanie zdalne