OCENA PRACY NAUCZYCIELI
Zgłoszenie
Opłaty
Kontakt
0
Ilość wolnych miejsc

CEL OGÓLNY SZKOLENIA

Uwaga:  NOWOŚĆ !  Od 01.09.2018 r. wchodzą zupełnie nowe przepisy dotyczące oceny pracy nauczycieli.

Szkolenie bardzo potrzebne każdemu Nauczycielowi, Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej. Nauczycielowi, aby wiedział za co i jak będzie oceniany i w jaki sposób może otrzymać dodatek za wyróżniającą ocenę pracy. Należy dodać , iż ocena pracy nauczyciela jest obligatoryjna i aby Dyrektor był w stanie w obowiązującym czasie ocenić nauczycieli musi bardzo dużo ocen zrobić już w tym roku.

Szkolenie polecane Dyrektorom, aby łatwiej było im oceniać pracę nauczycieli, wypracować regulamin, wskaźniki i poziom ich spełniania.

Uczestnicy szkolenia otrzymają wzory dokumentów oraz przykładowe rozwiązania.

TREŚCI SZKOLENIA

Uczestnik szkolenia :

  • zna  przepisy prawa  oświatowego regulujące ocenę pracy nauczyciela po 01.09.2018 r.,
  • zna kryteria oceny pracy nauczycieli w odniesieniu do poszczególnych stopni awansu zawodowego,
  • potrafi wypracować i interpretować przykładowe wskaźniki spełniania kryteriów oceny pracy nauczycieli,
  • potrafi wypracować i interpretować przykładowy poziom spełniania kryteriów na podstawie wskaźników w odniesieniu do poszczególnych stopni awansu zawodowego,
  • potrafi przygotować wymaganą dokumentację ( regulamin ) i opracować wzory pism,
  • ma świadomość skutków nie spełnienia kryteriów.