Szkolenia Rad Pedagogicznych

PRZYKŁADOWE TEMATY:

 

 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 2. Kształtowanie kompetencji społecznych w zakresie rozwiązywania konfliktów i budowania relacji.
 3. Cyberzagrożenia.
 4. Gry komputerowe a rozwój dziecka: szanse i zagrożenia.
 5. Aktywne słuchanie muzyki – zabawy ruchowe.
 6. Wdrażanie podstawy programowej w szkole podstawowej w kontekście wymagań wobec szkół i placówek.
 7. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole ponadpodstawowej.
 8. Co nowego mogę zrobić, czyli – projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych.
 9. Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez gry i zabawy matematyczne w pracy z uczniami na różnych etapach edukacyjnych.
 10. Uczenie się przez eksperymenty i doświadczenia.
 11. Wyzwania XXI w. czyli jak planować i realizować proces edukacyjny aby kształtować u uczniów kompetencje kluczowe.
 12. Nauczyciel animator- czyli jak twórczo angażować uczniów poprzez metody aktywne.
 13. Jak rozwijać kompetencje matematyczne, społeczne i inne za pomocą nóg, rąk i nie tylko- wychowanie przedszkolne.
 14. Nowe technologie w przedszkolu czyli jak wspomagać rozwój dziecka w oparciu o interaktywną podłogę skyfly.
 15. Tablica, tablet czy zeszyt, czyli o rozwijaniu kompetencji cyfrowych i nowych technologiach w szkole.
 16. Programowanie dla najmłodszych , czyli o myśleniu komputacyjnym w edukacji małego dziecka- (oferta: przedszkola/ klasy I-III)
 17. Dydaktyka medialna – wykorzystanie TIK w pracy nauczyciela.
 18. Praca w chmurze – czyli gdzie?
 19. Ocenianie przez słuchanie, czyli o elementach oceniania kształtującego w szkole i przedszkolu.
 20. Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego.
 21. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych uczniów.
 22. Co nowego w ocenie pracy nauczyciela, czyli jak dyrektor będzie nas oceniał.
 23. Podstawa programowa jako baza do konstruowania programu nauczania.
ZGŁOSZENIE
Opłaty
Kontakt