Szkolenia Rad Pedagogicznych

PRZYKŁADOWE TEMATY:

Rozwój zawodowy, organizacja pracy szkoły

 • Ocena pracy nauczycieli
 • Obowiązki nauczycieli
 • Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego
 • Projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych
 • Ocenianie ucznia w myśl prawa oświatowego
 • Wykorzystanie elementów oceniania kształtującego w praktyce szkolnej
 • Ocenianie, z którym zawsze jest kłopot, czyli oceniania zachowania uczniów.
 • Budowanie zespołu – warsztaty teambuldingowe dla grona pedagogicznego
 • Elementy tutoringu dla szkół
 • Zarządzanie klasą: jak pracować z klasą, aby stworzyć zgrany zespół?
 • Zarządzanie klasą: jak pracować z klasą, aby stworzyć zgrany zespół? CZ. 2 Budowanie współpracy i konstruktywnej komunikacji w grupie
 • Pierwsza pomoc
 • Bezpieczeństwo w szkole w teorii i praktyce
 • Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć szkolnych

Wspomaganie rozwoju dziecka, aktywizacja, uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze

 • Uczenie się przez eksperymenty i doświadczenia
 • Umiejętność uczenia się – metoda eksperymentu i doświadczenia
 • Umiejętność uczenia się – metoda projektu
 • Umiejętność uczenia się uczniów w kontekście rozwijania kompetencji kluczowych
 • Trening twórczości – metody rozwijania kreatywności uczniów
 • Pedagogika zabawy w nauczania
 • Od gier dydaktycznych do grywalizacji
 • Gamifikacja i edukacja z wykorzystaniem gier
 • Zabawy od A do Z- warsztat metodyczny
 • Metody aktywizujące w nauczaniu
 • Motywowanie uczniów do nauki i do zmiany zachowania
 • Metody szybkiej nauki. Techniki zapamiętywania i efektywnego notowania
 • Pedagogika przygody – czyli wychodzimy z klasy
 • Uczeń z dysleksją w szkole – wspieranie i pomoc ze strony nauczyciela
 • Strategia pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym/wczesnoszkolnym przejawiającymi trudne zachowania
 • Rozwiązywanie konfliktów – jak przeprowadzić rozmowę w sytuacji konfliktu rówieśniczego
 • Trudne zachowania uczniów – agresja, zachowania buntownicze i prowokacyjne
 • Język Żyrafy, czy język Szakala? Komunikacja empatyczna w społeczności szkolnej.
 • Czy to na pewno agresja? Współczesne teorie psychologii rozwojowej, mające wpływ na rozwój i funkcjonowanie małego dziecka
 • Udzielanie i organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w szkole masowej- kłopot wyzwanie czy powinność?
 • Zasady tworzenia WOPFU i IPET-u
 • Dyscyplina i sposoby dyscyplinujące uczniów w szkole

Samodoskonalenie, pomoce dydaktyczne

 • Formy komunikacji i współpracy z rodzicami
 • Pedagogiczne konteksty komunikacyjne
 • Asertywność w pracy nauczyciela w kontakcie z rodzicami i uczniami
 • Sytuacje wychowawcze w toku nauczania przedmiotowego
 • Umiejętności wychowawcze
 • Dialog motywujący jako narzędzie przydatne w motywowaniu uczniów
 • Nauczyciel animator- czyli jak twórczo angażować uczniów
 • Doradztwo zawodowe od przedszkola do 8 klasy
 • Aktywne słuchanie muzyki – zabawy ruchowe
 • Praca w chmurze- czyli gdzie?
 • Wykorzystanie Internetu w szkole
ZGŁOSZENIE
Opłaty
Kontakt