Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

CEL OGÓLNY SZKOLENIA

Przybliżenie i omówienie przepisów w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zakresie opodatkowania świadczeń socjalnych.

TREŚCI SZKOLENIA

 1. Regulacje prawne w zakresie ZFŚS
 2. Uprawnieni do korzystania z Funduszu,
 • Pracownicy (problematyka pracowników zatrudnionych u kilku pracodawców, zakres uprawnień małżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy),
 • Emeryci i renciści (zasady korzystania),
 • Członkowie rodzin uprawnieni do korzystania z Funduszu Socjalnego
 • Możliwość rozszerzenia uprawnień na inne osoby
 1. Zakres świadczeń przyznawanych z ZFŚS
 • Pojęcie działalności socjalnej
 • Świadczenia na rzecz różnych form wypoczynku (problematyka imprez masowych)
 • Pomoc materialna (rzeczowa i finansowa)
 • Pożyczki mieszkaniowe
 1. Odpisy na Fundusz
 • Wysokość odpisów
 • Terminy przekazywania odpisów na konto Funduszu Socjalnego
 • Skutki prawne nieprzekazania odpisów
 1. Opodatkowanie świadczeń socjalnych
 • Omówienie świadczeń zwolnionych z podatku dochodowego
 • Nowe zwolnienia podatkowe dla emerytów i pracowników
 1. Tryb ustalania i treść regulaminu ZFŚŚ
 • Uzgadnianie regulaminu ze związkami zawodowymi
 • Ustalanie treści regulaminu przy braku związków zawodowych
 • Problematyka komisji socjalnych
 1. Elementy ochrony danych osobowych w działalności ZFŚS
 • Zakres danych podlegających ochronie
 • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 1. Pytania indywidualne
Zgłoszenie
Opłaty
Kontakt
0
Ilość wolnych miejsc