ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016 – SKUTKI DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

TREŚCI SZKOLENIA

 

 1. Nowe zasady zatrudniania pracowników na podstawie umów terminowych
  • Limity umów na czas określony – „zasada 33 lub 3” oraz wyjątki
  • Przyczynowość umowy terminowej i obowiązki z tym związane
  • Rozwiązywanie umów na czas określony – nowe zasady w zakresie możliwości wypowiedzeń
  • Omówienie przepisów przejściowych – umowy obowiązujące w chwili wejścia w życie zmian – co dalej?
  • Szczególna ochrona stosunku pracy przy umowach terminowych
  • Zasady zatrudniania nauczycieli na czas określony w kontekście zmienionych przepisów
  • Awans zawodowy nauczycieli zatrudnianych na czas określony, w tym na zastępstwo
  • Przejście na emeryturę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne z umowy zawartej na czas określony
  • Świadectwa pracy przy umowach terminowych
 2. Nowe zasady wstępnych badań lekarskich
  • Kiedy można wykorzystać zaświadczenie z innego zakładu
  • Niezdolność do pracy jako podstawa rozwiązania stosunku pracy
  • Badania realizowane „na własną rękę” przez pracownika
 3. Zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy
  • Zwolnienie od pracy w okresie wypowiedzenia
  • Nowe zasady korzystania z opieki na zdrowie dziecko w wieku do lat 14 – wątpliwości dotyczące nauczycieli
 4. Zmiany w przepisach dotyczących uprawnień rodzicielskich
  • Likwidacja dodatkowego urlopu macierzyńskiego
  • Nowe urlopy rodzicielskie – procedury
  • Zasady odpłatności za urlop rodzicielski
  • Urlopy dodatkowe i ojcowskie
  • Na czym polega obowiązkowy, a na czym dobrowolny urlop macierzyński?
  • Zmniejszenie wymiaru etatu zamiast dodatkowego urlopu macierzyńskiego.
  • W jaki sposób chroniony jest rodzic, który zamiast urlopu wychowawczego korzysta ze zmniejszenia wymiaru etatu?
  • W jakich terminach i jakie wnioski są wymagane, aby korzystać z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego
  • Korzystanie z uprawnień rodzicielskich a awans zawodowy nauczyciela
 5. Zmiany w przepisach o urlopach wychowawczych
  • Nowe procedury udzielania urlopu wychowawczego
  • Maksymalny czas trwania urlopu i możliwość jego dzielenia na części
  • Urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy
  • Odrębności dotyczące urlopów wychowawczych nauczycieli
 6. Pytania uczestników
Zgłoszenie
Opłaty
Kontakt
0
Ilość wolnych miejsc