Rozwijamy, wspieramy, angażujemy – podstawowym zadaniem nauczycieli w szkole XXI wieku jest stworzenie dzieciom i młodzieży warunków do rozwoju, kreatywnego myślenia i odkrywania świata. Chcemy towarzyszyć Państwu w tej ważnej, odgrywanej przez Państwa roli.

OFERTA DLA NAUCZYCIELI SZKOLNYCH
OFERTA DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLNYCH
PROJEKTOWANIE I WDRAŻANIE INNOWACJI PEDAGOGICZNYCH W SZKOŁACH
AKTYWNE SŁUCHANIE MUZYKI – ZABAWY RUCHOWE
TABLICA, TABLET CZY ZESZYT, CZYLI O ROZWIJANIU KOMPETENCJI CYFROWYCH I NOWYCH TECHNOLOGIACH W SZKOLE
OCENIANIE PRZEZ SŁUCHANIE, CZYLI O ELEMENTACH OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO W SZKOLE I PRZEDSZKOLU
ROZWIJANIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH POPRZEZ GRY I ZABAWY MATEMATYCZNE W PRACY Z UCZNIAMI NA RÓŻNYCH ETAPACH EDUKACYJNYCH