Avada Admin

Szkolenia Rad Pedagogicznych

CEL: przygotowanie Rady Pedagogicznej do pracy zgodnie z kierunkami polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024 oraz z zadaniami nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty

Poznaj ofertę
Avada Admin

Szkolenia i kursy indywidualne

CEL: szkolenia i kursy doskonalące dla nauczycieli chcących podnosić swoje kompetencje i wiedzę praktyczną

Poznaj ofertę
Avada Admin

Szkolenia wyjazdowe

CEL: połączenie przyjemnego z pożytecznym, zintegrowanie grona pedagogicznego w ramach ciekawego programu szkoleniowo-rekreacyjnego

Poznaj ofertę
Avada Admin

Konferencje

CEL: ułatwiamy Państwu udział w ważnych
wydarzeniach, rozmowach na istotne dla dyrektorów, nauczycieli i wychowawców tematy, wymagające
bieżącego komentarza i fachowej wiedzy

Poznaj ofertę
Avada Admin

Kompleksowe wspomaganie szkół

CEL: wsparcie szkoły w efektywnej realizacji wyzwań w obszarach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie rozpoznania potrzeb rozwojowych placówki. Wsparcie stanowi odpowiedź na potrzeby całej organizacji, tj. uczniów, nauczycieli, dyrekcji oraz rodziców

Poznaj ofertę
Avada Admin

Sieci współpracy

CEL: sieć jest formą doskonalenia i wymiany doświadczeń oraz podniesienia jakości działań nauczycieli i dyrektorów. Uczestnicy sieci dzielą się doświadczeniem, wykorzystują dobre praktyki, oraz wypracowują wspólnie rozwiązania dotyczące wymagań stawianych przed ich placówkami

Poznaj ofertę

Najlepsi wykładowcy

Nasi eksperci to liderzy edukacyjni dzielący się wiedzą popartą wieloletnim doświadczeniem
Po szkoleniu otrzymujecie Państwo materiały, wzory dokumentów, bibliografię, pomoce dydaktyczne.

Wykłady stacjonarne / ClickMeeting / Platforma e-learningowa

Nowoczesne narzędzia webinarowe, umożliwiają czynny udział w wykładzie oraz pozwalają na skorzystanie z materiałów szkoleniowych w dowolnym czasie i miejscu.
W zależności od liczby osób zainteresowanych proponujemy Państwu 4 godzinne szkolenie w formie wirtualnego spotkania lub kursy on-line z wykorzystaniem Platformy e-learningowej. Dla placówek zainteresowanych tradycyjną formą szkolenia jesteśmy otwarci na współpracę i organizację szkolenia z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Zaświadczenie wydawane jest na wzorze zgodnym z Rozporządzeniem MEiN.
Po zakończonym szkoleniu nauczyciele otrzymują zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEiN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045)