Avada Admin

Szkolenia Rad Pedagogicznych

CEL: przygotowanie Rady Pedagogicznej do pracy zgodnie z kierunkami polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 oraz z zadaniami nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty

Poznaj ofertę
Avada Admin

Szkolenia i kursy indywidualne

CEL: szkolenia i kursy doskonalące dla nauczycieli chcących podnosić swoje kompetencje i wiedzę praktyczną

Poznaj ofertę
Avada Admin

Szkolenia wyjazdowe

CEL: połączenie przyjemnego z pożytecznym, zintegrowanie grona pedagogicznego w ramach ciekawego programu szkoleniowo-rekreacyjnego

Poznaj ofertę
Avada Admin

Konferencje

CEL:  ułatwiamy Państwu udział w ważnych
wydarzeniach, rozmowach na istotne dla dyrektorów, nauczycieli i wychowawców tematy, wymagające
bieżącego komentarza i fachowej wiedzy

Poznaj ofertę
Avada Admin

Kompleksowe wspomaganie szkół

CEL: wsparcie szkoły w efektywnej realizacji wyzwań w obszarach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie rozpoznania potrzeb rozwojowych placówki. Wsparcie stanowi odpowiedź na potrzeby całej organizacji, tj. uczniów, nauczycieli, dyrekcji oraz rodziców

Poznaj ofertę
Avada Admin

Sieci współpracy

CEL: sieć jest formą doskonalenia i wymiany doświadczeń oraz podniesienia jakości działań nauczycieli i dyrektorów. Uczestnicy sieci dzielą się doświadczeniem, wykorzystują dobre praktyki, oraz wypracowują wspólnie rozwiązania dotyczące wymagań stawianych przed ich placówkami

Poznaj ofertę

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli MCE

w Rabce-Zdroju

ul. Podhalańska 4 34-700 Rabka-Zdrój

tel. 18 26 76 894

nauczyciele@malopolska.edu.pl