Sieci współpracy

NPDN MCE zaprasza Państwa do wzięcia udziału w interaktywnej formie samokształcenia jaką są sieci współpracy.

Sieć jest systemem umożliwiającym:

 

  • wymianę poglądów,

  • dostęp do informacji,

  • długofalową współpracę,

  • poszerzenie kontaktów,

  • dzielenie się wiedzą i umiejętnościami,

  • nabywanie nowych umiejętności i wiedzy,

  • poszukiwania sposobów radzenia sobie z problemami,

  • wypracowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań.

Sieci współpracy w NPDN MCE tworzą osoby z pasją, kreatywne, zainteresowane tym samym obszarem tematycznym, a nad wszystkim czuwa mentor i koordynator w jednej osobie.

Praca sieci współpracy obejmuje takie działania jak: on-line spotkania z ekspertami w dziedzinach związanych z tematyką pracy sieci , fachową pomoc w samokształceniu oraz internetowe forum wymiany doświadczeń dla dyrektorów szkół i grup nauczycielskich.

Obecnie uruchomione sieci współpracy w NPDN MCE

DYREKTOR NA STARCIE
SIEĆ WSPÓŁPRACY KSZTAŁCENIA ZDALNEGO