SIECI WSPÓŁPRACY

Sieć jest systemem umożliwiającym:

  • wymianę poglądów,
  • dostęp do informacji,
  • współpracę,
  • kontakty,
  • dzielenie się wiedzą i umiejętnościami,
  • nabywanie nowych umiejętności i wiedzy,
  • poszukiwania sposobów radzenia sobie z problemami,
  • wypracowanie nowych rozwiązań.

Sieć tworzy grupa osób zainteresowanych tym samym obszarem tematycznym, a nad jej pracą czuwa koordynator.

OBECNIE URUCHAMIANE SIECI WSPÓŁPRACY:

SIEĆ WSPÓŁPRACY KSZTAŁCENIA ZDALNEGO
DYREKTOR NA STARCIE