KURS TRENERSKI Z ELEMENTAMI PROJEKTOWANIA GIER I GRYWALIZACJI DLA OŚWIATY

CEL OGÓLNY KURSU

Przygotowanie  trenerów  do pracy z grupą szkoleniową i zarządzania procesem szkoleniowym – przygotowanie do pracy trenerskiej.

Zgłoszenie
Opłaty
Kontakt
0
Ilość wolnych miejsc

PROGRAM KURSU

Wprowadzenie do andragogiki
Współczesne teorie uczenia się
Wprowadzenie do grywalizacji
Komunikacja interpersonalna
Projektowanie gier edukacyjnych
Wprowadzenie do teorii gier
Wprowadzenie do coachingu
Coaching – metody, podejścia, praktyki
Organizacja pracy zdalnej
Materiały audio-wideo w pracy trenera
Organizacja szkoleń zdalnych
Myślenie projektowe
Praca z oporem, sytuacja trudna i konfliktowa
Style pracy trenerskiej
Metody aktywizujące w pracy z grupą
Integracja grupy
Projektowanie szkoleń
Komunikacja trenera z grupą
Analiza potrzeb szkoleniowych
Nowe technologie w pracy trenera
Ewaluacja i jakość w pracy trenera
Zarządzanie projektem
Rozwój kompetencji trenerskich
Kompetencje instytucjonalne w pracy trenera
Prawa autorskie i wolne licencje w pracy trenera
Warsztat kreatywny
Protokoły i etykiety w edukacji i biznesie
Negocjacje, mediacje i facylitacja
Przygotowanie do praktyki trenerskiej
Wprowadzenie do prawa oświatowego
Samodzielna praca trenerska

Przechwytywanie