KURS TRENERSKI Z ELEMENTAMI COACHINGU

CEL OGÓLNY SZKOLENIA

Przygotowanie  trenerów  do pracy z grupą szkoleniową i zarządzania procesem szkoleniowym – przygotowanie do pracy trenerskiej.

TREŚCI SZKOLENIA

 • Wprowadzenie do andragogiki;
 • Współczesne teorie uczenia się;
 • Dydaktyczne podstawy uczenia się dorosłych;
 • Komunikacja interpersonalna;
 • Sztuka profesjonalnej prezentacji;
 • Wprowadzenie do coachingu;
 • Coaching – metody, podejścia, praktyki;
 • Radzenie sobie ze stresem;
 • Autoprezentacja;
 • Komunikacja trenera z grupą;
 • Praca z oporem, sytuacja trudna i konfliktowa;
 • Trening własny;
 • Metody aktywizujące w pracy z grupą;
 • Integracja grupy;
 • Projektowanie szkoleń ;
 • Analiza potrzeb szkoleniowych;
 • Branding i wizerunek trenera/ coacha;
 • Nowe technologie w pracy trenera/ coacha;
 • Ewaluacja i jakość w pracy trenera;
 • Projekt i zarządzanie projektem;
 • Polski system oświatowy;
 • Wprowadzenie do prawa oświatowego;
 • Kompetencje instytucjonalne w pracy trenera;
 • Prawa autorskie i prawa pokrewne w pracy edukatora;
 • Doskonalenie kompetencji coacha – coaching w edukacji;
 • Protokoły i etykiety w biznesie;
 • Negocjacje, mediacje i facylitacja;
 • Przygotowanie do praktyki trenerskiej
  i coachingu;
 • Praktyka trenerska;
 • Samodzielna praca trenerska.
Zgłoszenie
Opłaty
Kontakt
0
Ilość wolnych miejsc