Studiuj w MCE
POZNAJ POLSKĘ – DOFINANSOWANIE WYCIECZEK SZKOLNYCH – nowe przedsięwzięcie Ministra MEiN

We wrześniu rusza pilotaż przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki, w ramach którego chętne szkoły otrzymają środki na dofinansowanie wyjazdu do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury, instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Przekażemy na ten cel w tym roku 15 mln zł. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu „Polski Ład”.

Termin składania wniosków:od 6 do 30 września 2021 lub wcześniejszego wyczerpania środków.

Czytaj dalej: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske–nowe-przedsiewziecie-ministra-edukacji-i-nauki

Aktualności NPDN                                                                                 opublikowano 01.09.2021

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Minister Edukacji i Nauki Pan Przemysław Czarnek na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) ustalił następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022:

 1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
 2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
 4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
 5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
 6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 

Podstawowe_kierunki_realizacji_polityki_oświatowej_państwa_w_roku_szkolnym_2021-2022

Aktualności NPDN                                                                                 opublikowano 19.07.2021

DECYZJA O PRZYZNANIU AKREDYTACJI DLA NPDN MCE NA KOLEJNE 5 LAT

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że Decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 czerwca 2021 r. , akredytacja dla Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli MCE została przedłużona na kolejne 5 lat.

nr decyzji: NP-III.5470.1.2021.KL

Aktualności NPDN                                                                                 opublikowano 05.07.2021

WSPARCIE UCZNIÓW W POWROCIE DO SZKÓŁ – MATERIAŁY EDUKACYJNE

Zachęcamy do skorzystania z wykazu materiałów edukacyjnych przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zawiera on publikacje i poradniki dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz rodziców. Materiały te będą pomocne w pracy z dziećmi i młodzieżą po długotrwałym okresie nauki zdalnej.

Aby wesprzeć uczniów, nauczycieli i rodziców w powrocie do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach, Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało wykaz pomocnych materiałów edukacyjnych. Będę one wsparciem w pracy z dziećmi i młodzieżą po długotrwałym okresie kształcenia na odległość oraz trudną sytuacją pandemiczną. Wśród materiałów dostępnych na stronach internetowych MEiN, ORE i kuratoriów oświaty znalazły się m.in. publikacje i poradniki.

Zachęcamy do korzystania z materiałów. Są one dostępne na stronie.

Aktualności NPDN                                                                                 opublikowano 11.06.2021

WYTYCZNE DLA ORGANIZATORÓW WYPOCZYNKU LETNIEGO DZIECI I MŁODZIEŻY
Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Zalecenia zostały opracowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo i zminimalizować ryzyko zakażenia podczas zorganizowanego wypoczynku w czasie epidemii COVID-19. Wytyczne sanitarne są dostępne na naszej stronie internetowej Dołączam je również do wiadomości.

Ponadto organizatorzy mogą już zgłaszać zorganizowany wypoczynek do bazy prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Jest ona dostępna na stronie www.wypoczynek.mein.gov.pl . Dzięki niej rodzice w łatwy i szybki sposób sprawdzą wiarygodność organizatora (kolonii, obozu), który musi zgłosić wyjazd do właściwego (ze względu na siedzibę organizatora) kuratorium oświaty.

 

Z wyrazami szacunku
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy
Ministerstwo Edukacji i Nauki

Aktualności NPDN                                                                                 opublikowano 26.05.2021

NPDN MCE W RABCE-ZDROJU NAWIĄZUJE WSPÓŁPRACĘ ZE ZWIĄZKIEM NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO ODDZIAŁ W NOWYM TARGU

Niezmiernie miło nam poinformować, że dnia 16 marca br. Niepubliczna Placówka doskonalenia Nauczycieli MCE nawiązała współpracę ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Nowym Targu.

Dyrektor NPDN MCE mgr Magdalena Chmielewska-Bias wraz z Prezesem Oddziału Powiatowego ZNP  w Nowym Targu – mgr Marcinem Dominem, podpisali porozumienie o współpracy, którego celem jest wzbogacenie form doskonalenia zawodowego nauczycieli z obszaru podhalańskiego. Strony wyrażają wolę współpracy w zakresie podnoszenia jakości edukacji poprzez współpracę we wspomaganiu nauczycieli oraz organizację szkoleń.

W ramach współpracy planowane są również działania m.in. w zakresie opracowywania wspólnych projektów doskonalenia zawodowego nauczycieli na Podhalu, organizacji tematycznych konferencji, warsztatów, seminariów i szkoleń prowadzących do rozwoju regionalnego systemu edukacji.

W RAMACH WSPÓŁPRACY NPDN MCE OFERUJE WSZYSTKIM CZŁONKOM ZNP O. W NOWYM TARGU 20% ZNIŻKI NA KURSY I SZKOLENIA INDYWIDUALNE

Ulotka MCE kursy

Aktualności NPDN                                                                                 opublikowano 23.03.2021

Od 22 marca do 11 kwietnia br. wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

od 22 marca do 11 kwietnia br. uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego będą uczyli się zdalnie. Zmiany te wynikają ze znaczącego wzrostu liczby zachorowań na COVID-19. Rozporządzenie w tej sprawie zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Ustaw.

Na dotychczasowych zasadach, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, będą funkcjonowały placówki wychowania przedszkolnego. Dodatkowo szkoły będą miały obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły dla dzieci z klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne związane ze zwalczaniem COVID-19.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z komunikatem MEiN, w którym przedstawiliśmy najważniejsze zmiany w organizacji pracy szkół i placówek oświatowych do 11 kwietnia br.

Proszę o przekazanie niniejszych informacji nauczycielom i pracownikom Państwa placówki.

 Z poważaniem
Anna Ostrowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu Informacji i Promocji MEiN 

  

komunikatmein

Aktualności NPDN                                                                                 opublikowano 22.03.2021

Tydzień mózgu (15 – 21 marca 2021) z Biblioteką Pedagogiczną w Rabce-Zdroju

W związku ze Światowym Tygodniem Mózgu zachęcamy do zapoznani się z literatura dostępną w Bibliotece Pedagogicznej w Rabce:

 • K. Skolimowska, Podkręć mózg,
 • G. Small, G. Vorgan, iMózg,
 • E. R. Kandel, Zaburzony umysł,
 • D. J. Levitin, Zasłuchany mózg,
 • Ch. Berry-Dee, Rozmowy z psychopatami,
 • L. McCleary, Trening mózgu,
 • J. LeDoux, Historia świadomości,
 • D. G. Amen, Zadbaj o mózg,
 • J. Fallon, Mózg psychopaty,
 • J. Vetulani, Mózg: fascynacje, problemy, tajemnice,
 • J. Vetulani, M. Mazuerk, Bez ograniczeń. Jak rządzi nami mózg.
  źródło: https://www.pbwnowysacz.pl/aktualnosci-rabka/tydzien-mozgu-15-21-marca-2021/

Aktualności NPDN                                                                                 opublikowano 18.03.2021

Szkolenie e–learning: „Rozwijanie kreatywności, innowacyjności i samodzielności u uczniów w szkołach ponadpodstawowych”

Szanowni Państwo,

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu e-learing „Rozwijanie kreatywności, innowacyjności i samodzielności u uczniów w szkołach ponadpodstawowych”.

Termin szkolenia: 8-28 marca 2021 r. Zgłoszenia przyjmowane są do 4 marca 2021 r.

Szczegóły, zapisy oraz program szkoleń dostępny jest na stronie: https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/6236

Zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Aktualności NPDN   opublikowano 1.03.2021

4 nowe zawody w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Technik dekarstwa, Technik stylista, Technik robotyk i Podolog to 4 nowe zawody wprowadzone do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Minister Edukacji i Nauki podpisał odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie. Wprowadzenie nowych zawodów do klasyfikacji to odpowiedź na potrzeby rynku pracy.

źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/4-nowe-zawody-w-klasyfikacji-zawodow-szkolnictwa-branzowego

Aktualności NPDN   opublikowano 7.02.2021

CKE opublikowała aneksy do informatorów o egzaminach w 2021 roku

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała aneksy do wszystkich informatorów o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku, a także zaktualizowaną informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów.

czytaj więcej, źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informatory-egzaminy-2021

Aktualności NPDN       opublikowano 5.01.2021

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2020 r.

Podstawa prawna:

– § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 – 31 grudnia 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

Ferie zimowe

 

4 – 17 stycznia 2021 r.

– na terenie całego kraju

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2111)

Wiosenna przerwa świąteczna

 

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

Egzamin ósmoklasisty 25-27 maja 2021 roku

www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz techników, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września

 

30 kwietnia 2021 r.

 

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

§ 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

 

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

 

 

8 stycznia 2021 r.

 

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.).

§ 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w branżowych szkołach I stopnia, szkołach policealnych
i w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego
29 stycznia 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.);

§ 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

Egzamin maturalny

 

4-20 maja 2021 roku 

www.cke.gov.pl/egzamin-maturalny/

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  gimnazjalnego  i  egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.).

11 Egzamin zawodowy Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

www.cke.gov.pl/egzamin-zawodowy

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245)

12 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

www.cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.)

13 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

 

25 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).

 

14 Ferie letnie

 

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

Aktualności NPDN                                                                                 opublikowano 12.07.2020

Podsumowanie roku szkolnego 2019/2020
 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
 6. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w  roku 2021.

źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20202021

Aktualności NPDN   opublikowano 5.07.2020

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

4,9 mln uczniów i słuchaczy z 24 360 szkół dla dzieci, młodzieży i dorosłych zakończyło dziś, 26 czerwca zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Ze względu na pandemię koronawirusa rok szkolny 2019/2020 różnił się od poprzednich. Od 25 marca jednostki systemu oświaty realizowały zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Stopniowe przywracanie pracy szkół i placówek oświatowych rozpoczęło się od 4 maja. Podsumowujemy najważniejsze informacje dotyczące roku szkolnego 2019/2020.

czytaj więcej, źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podsumowanie-roku-szkolnego-20192020

Aktualności NPDN   opublikowano 30.06.2020

19 lutego – Dzień Nauki Polskiej

Dziś, 19 lutego br. po raz pierwszy obchodzimy nowe święto państwowe – Dzień Nauki Polskiej. Jako datę corocznych obchodów wyznaczono dzień urodzin Mikołaja Kopernika w uznaniu jego wybitnych zasług na polu astronomii. Dzisiejsze święto stanowić ma inspirację do pójścia w ślady wybitnych polskich badaczy i wzmocnienia zainteresowania nauką.

czytaj więcej, źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/19-lutego–dzien-nauki-polskiej

Aktualności NPDN   opublikowano 19.02.2020

Zmiany dotyczące szkolnictwa branżowego

Dnia 1 września 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r., poz. 316(otwórz w nowym oknie)).Określa ono ogólne cele i zadania kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, które stanowią załącznik nr 1 do rozporządzenia oraz klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego, która stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. Załącznik ten obejmuje 215 zawodów szkolnictwa branżowego.

Przepisy rozporządzenia stosuje się począwszy od:

1) roku szkolnego 2019/2020:

 1. w klasie I branżowej szkoły I stopnia – od dnia 1 września 2019 r. lub w semestrze I szkoły policealnej – od dnia 1 lutego 2020 r.,
 2. w klasie I dotychczasowego czteroletniego technikum,
 3. w klasie I pięcioletniego technikum,

2) roku szkolnego 2020/2021 w semestrze I branżowej szkoły II stopnia – a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.

Zgodnie z wnioskami właściwych ministrów do kształcenia w systemie oświaty wprowadzone zostają nowe zawody wraz z wyodrębnionymi w nich kwalifikacjami:

 • operator maszyn i urządzeń przeróbczych – z kwalifikacją wspólną dla zawodu technik przeróbki kopalin stałych
 • technik programista
 • pracownik pomocniczy gastronomii – kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • kelner (na poziomie branżowej szkoły I stopnia) – z kwalifikacją wspólną dla zawodu technik usług kelnerskich (na poziomie technikum).

Rozporządzenie uwzględnia również wniosek Ministra Zdrowia o przywrócenie kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny, w szkole policealnej o okresie kształcenia 2,5 roku.

W wyniku modyfikacji dotychczasowych zawodów powstały nowe zawody, którym zostały nadane nowe symbole cyfrowe:

 • zawód monter izolacji przemysłowych powstał w wyniku grupowania i zintegrowania zawodów blacharz izolacji przemysłowych oraz monter izolacji przemysłowych
 • zawód drukarz został zastąpiony dwoma odrębnymi zawodami: drukarz offsetowy drukarz fleksograficzny
 • zawód pracownik obsługi hotelowej został wyodrębniony z dotychczasowego zawodu technik hotelarstwa i będzie posiadał kwalifikację wspólną z zawodem technik hotelarstwa
 • zawód technik budowy fortepianów i pianin został zastąpiony zawodem technik budowy i strojenia fortepianów i pianin
 • zawód technik realizacji dźwięku został zastąpiony zawodem technik realizacji nagrań
 • zawód technik realizacji nagrań i nagłośnień został zastąpiony zawodem technik realizacji nagłośnień
 • zawód mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych został zastąpiony zawodem automatyk
 • zawód technik organizacji reklamy został zastąpiony zawodem technik reklamy
 • zawód asystent fryzjera został zastąpiony zawodem pracownik pomocniczy fryzjera
 • zawód kelner (na poziomie technikum) został zastąpiony zawodem technik usług kelnerskich
 • zawód technik obsługi turystycznej został zastąpiony zawodem technik organizacji turystyki
 • zawód technik turystyki wiejskiej został zastąpiony zawodem technik turystyki na obszarach wiejskich
 • zawód operator maszyn i urządzeń hutniczych został zastąpiony zawodem operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego
 • zawód technik hutnik został zastąpiony zawodem technik przemysłu metalurgicznego
 • zawód lakiernik został zastąpiony zawodem lakiernik samochodowy
 • zawód introligator został zastąpiony zawodem operator procesów introligatorskich
 • zawód wędliniarz został zastąpiony zawodem przetwórca mięsa
 • zawód technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych został zastąpiony zawodem technik budownictwa kolejowego
 • zawód szkutnik został zastąpiony zawodem monter jachtów i łodzi

Zmiany są konsekwencją pogłębionej analizy uwag zgłoszonych przez pracodawców, ekspertów i inne podmioty właściwe dla zawodu lub branży.

W nazwie zawodu asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej dokonano korekty polegającej na zastąpieniu znaku „/” literą „i”, co nie powoduje konieczności nadania nowego symbolu cyfrowego zawodu.

Ponadto w wyniku modyfikacji zawodów technik górnictwa podziemnego oraz górnik eksploatacji podziemnej zostały wyodrębnione dwa dodatkowe zawody uwzględniające specyfikę wydobywania kopalin innych niż węgiel kamienny:

 1. górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny – z kwalifikacją wspólną dla zawodu technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny,
 2. technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny.

17 stycznia 2020 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2020 r., poz. 0082(otwórz w nowym oknie)). Rozporządzenie wprowadza od 1 września 2020 r. możliwość kształcenia w czterech nowych zawodach:

 • Zdobnik ceramiki 731609;
 • Technik spawalnictwa 311516;
 • Mechanik pojazdów kolejowych 723318;
 • Technik taboru kolejowego 311518.

26 sierpnia 2020 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1459(otwórz w nowym oknie)). Zgodnie z nim kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym (KKZ) w zakresie kwalifikacji TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego, wyodrębnionej w zawodzie kierowca mechanik 832201 oraz w zawodzie technik transportu drogowego 311927 (przyporządkowanych do branży transportu drogowego), można prowadzić wyłącznie w formie dziennej lub stacjonarnej.

1 lutego 2020 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 211(otwórz w nowym oknie)). Rozporządzenie wprowadza od 1 września 2021 r. możliwość kształcenia w czterech nowych zawodach:

 • technik dekarstwa 311221;
 • technik robotyk 311413;
 • podolog 323014;
 • technik stylista 311946.

Ponadto dnia 1 września 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r., poz. 991(otwórz w nowym oknie)). Określa ono podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do 32 branż.

W dniu 11 marca 2020 r. Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego ((otwórz w nowym oknie)Dz. U. z 2020 r., poz. 635(otwórz w nowym oknie)). Określa podstawy programowe kształcenia w nowych zawodach szkolnictwa branżowego uwzględniających wnioski ministrów właściwych dla tych zawodów, tj.:

1) Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w zakresie wprowadzenia zawodów:

 1. a) zdobnik ceramiki,
 2. b) technik spawalnictwa;

2) Ministra Infrastruktury w zakresie wprowadzenia zawodów:

 1. a) mechanik pojazdów kolejowych,
 2. b) technik pojazdów kolejowych.

Na stronie internetowej ORE podstawy programowe kształcenia w zawodach zamieszczone zostały
w zakładce Podstawa programowa kształcenia w zawodach – 2019. Wraz z wprowadzeniem nowej podstawy programowej zmianie uległy programy nauczania.
Przykładowe programy nauczania dla zawodów szkolnictwa branżowego zostały zamieszczone
w zakładce Programy nauczania zawodu – 2019. Przypominamy, że zamieszczone tu propozycje są tylko przykładowymi programami nauczania. Zachęcamy Państwa do korzystania z opublikowanych materiałów podczas konstruowania własnych programów nauczania.

Zmianie uległy także ramowe plany nauczania, które jako załączniki są dostępne w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania
dla publicznych szkół
 (Dz.U. z 2019 r., poz. 639(otwórz w nowym oknie)).

Wybrane przepisy związane z kształceniem zawodowym

źródło: https://www.ore.edu.pl/2019/08/podstawa-programowa-ksztalcenia-w-zawodach-2019/

Aktualności NPDN MCE     opublikowano 30.09.2019

NPDN MCE W RABCE-ZDROJU NAWIĄZUJE WSPÓŁPRACĘ Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄW RABCE-ZDROJU

logo_PBW (1)logo mce

Niezmiernie miło nam poinformować, że dnia 9 września br. Niepubliczna Placówka doskonalenia Nauczycieli MCE nawiązała współpracę z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Nowym Sączu FILIA W RABCE.

Dyrektor NPDN MCE mgr Magdalena Chmielewska-Bias wraz z Kierownikiem Biblioteki Pedagogicznej w Rabce-Zdroju – mgr Urszulą Piotrowską, podpisały porozumienie, którego celem jest współpraca we wspomaganiu szkół, organizacja szkoleń, konferencji dla dyrektorów i nauczycieli oraz doskonalenie pracy własnej Placówek, dzięki wymianie doświadczeń.

Aktualności NPDN   opublikowano 10.09.2019

NPDN MCE W RABCE-ZDROJU NAWIĄZUJE WSPÓŁPRACĘ Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄW RABCE-ZDROJU

logo_poradni_rabka_zdrój

 

logo mce

Niezmiernie miło nam poinformować, że dnia 9 września br. Niepubliczna Placówka doskonalenia Nauczycieli MCE nawiązała współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Rabce-Zdroju.

Dyrektor NPDN MCE mgr Magdalena Chmielewska-Bias wraz z Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rabce-Zdroju – mgr Ewą Paśko, podpisały porozumienie, którego celem jest współpraca we wspomaganiu szkół, organizacja szkoleń, konferencji dla dyrektorów i nauczycieli oraz doskonalenie pracy własnej Placówek, dzięki wymianie doświadczeń.

Aktualności NPDN   opublikowano 10.09.2019

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020
 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20192020

Aktualności NPDN   opublikowano 01.09.2019

DECYZJA O PRZYZNANIU WSTĘPNEJ AKREDYTACJI MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY DLA NPDN MCE

Z przyjemnością informujemy Państwa, że zgodnie z decyzją Zaświadczenia nr 4/2019 wydanego przez Marszałka Województwa Małopolskiego Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli MCE otrzymała wpis do ewidencji niepublicznych placówek pod numerem 73/2019

wpis1wpis2Wpis NPDN MCE

Aktualności NPDN   opublikowano 25.08.2019

DECYZJA O PRZYZNANIU WSTĘPNEJ AKREDYTACJI MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY DLA NPDN MCE

Z przyjemnością informujemy Państwa, że dnia 27 czerwca 2019 roku, decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty, Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli MCE, ul. Podhalańska 4, 34-700 Rabka-Zdrój otrzymała wstępną akredytację.

Małopolski Kurator Oświaty po rozpatrzeniu wniosku i załączonej do niego dokumentacji oraz po zapoznaniu się z końcową oceną działalności placówki doskonalenia dokonaną przez zespół akredytacyjny stwierdził, że placówka spełnia warunki określone w § 3 pkt 1 lit. a oraz pkt 6 i 8 rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2029). W tym stanie faktycznym i prawnym na podstawie art. 185 oraz art. 184 ust. 3,5,6 i ust. 4 pkt . 6, 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 t. poz. 996 ze zm.).

Aktualności NPDN   opublikowano 30.06.2019