SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH
G-Suite – narzędzie pracy nauczyciela
Microsoft Teams – narzędzie w pracy nauczyciela
Tablica interaktywna, dywan interaktywny – narzędzie w pracy nauczyciela
SZKOLENIA I KURSY INDYWIDUALNE
Ocenianie procesu uczenia się uczniów w czasie pracy zdalnej
Planowanie i organizacja zdalnego nauczania i uczenia się uczniów