Nauczycieli zapraszamy do podnoszenia kwalifikacji na szkoleniach indywidualnych oraz kursach. Szkołom i Przedszkolom oferujemy warsztaty i szkolenia dla Rad Pedagogicznych, w ofercie posiadamy również możliwość organizacji szkoleń wyjazdowych.

Tematyka, program szkoleń i ceny  uzgadniane są indywidualnie w zależności od zapotrzebowania konkretnej placówki.

Avada Admin

Szkolenia Rad Pedagogicznych

CEL: przygotowanie Rady Pedagogicznej do pracy zgodnie z kierunkami polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 oraz z zadaniami nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty

Poznaj ofertę
Avada Admin

Szkolenia i kursy indywidualne

CEL: szkolenia i kursy doskonalące dla nauczycieli chcących podnosić swoje kompetencje i wiedzę praktyczną

Poznaj ofertę
Avada Admin

Szkolenia wyjazdowe

CEL: połączenie przyjemnego z pożytecznym, zintegrowanie grona pedagogicznego w ramach ciekawego programu szkoleniowo-rekreacyjnego

Poznaj ofertę