Szkolenia dla nauczycieli

Nauczycieli zapraszamy do podnoszenia kwalifikacji na szkoleniach indywidualnych, Szkołom i Przedszkolom oferujemy warsztaty i szkolenia dla Rad Pedagogicznych, w ofercie posiadamy również możliwość organizacji szkoleń wyjazdowych.

Tematyka, program szkoleń i ceny  uzgadniane są indywidualnie w zależności od zapotrzebowania konkretnej placówki.

Szkolenia Indywidualne
Szkolenia Rad Pedagogicznych
Szkolenia Wyjazdowe