Wspieramy nauczycieli prowadzących edukację zdalną

CEL OGÓLNY PROJEKTU

Celem Projektu jest podniesienie kompetencji 152 nauczycieli w zakresie edukacji zdalnej. Cele te są zgodne z ogólnym celem projektu ORE tj. podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli prowadzących zdalną edukację w przedszkolach i szkołach, przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych. Projekt ukierunkowany jest na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 poprzez zapewnienie prowadzenia edukacji na odległość.

 

PLIKI DO POBRANIA:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY MCE

OŚWIADCZENIE RODO MCE

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MCE

Formularze (skan) prosimy przesłać na adres: nauczyciele@malopolska.edu.pl lub w wersji papierowej : Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli MCE w Rabce-Zdroju, ul. Podhalańska 4, 34-700 Rabka-Zdrój.

PRZYDATNE INFORMACJE

Szkolenia będą prowadzone metodą stacjonarną i zdalną w wymiarze 30 godzin dydaktycznych (z czego min. 50% w formie zdalnej). W przypadku wprowadzenia obostrzeń w związku z COVID-19 i brakiem możliwości realizacji zajęć stacjonarnych Organizator przeprowadzi wsparcie w formie zdalnej.

Program szkolenia obejmuje następujące moduły:

 • MODUŁ 1. Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej 5 godz.
 • MODUŁ 2. Organizacja procesu kształcenia i wychowania 5 godz.
 • MODUŁ 3. Metodyka edukacji zdalnej 5 godz.
 • MODUŁ 4. Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej 3 godz.
 • MODUŁ 5. Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej 5 godz.
 • MODUŁ 6. Zintegrowana Platforma Edukacyjna 5 godz.
 • MODUŁ 7. Multimedialne zasoby edukacyjne 2 godz.

Wsparcie projektowe realizowane będzie zgodnie ze standardami i wytycznymi Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE) obowiązującymi w ramach realizacji projektu pn. „Wsparcie PDN i BP w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

Organizator zapewnia wsparcie towarzyszące związane z udziałem w Projekcie:

 • Dostęp do platformy edukacyjnej,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Pełne wyżywienie podczas szkoleń stacjonarnych (obiad i przerwy kawowe),
 • Przerwy kawowe podczas indywidualnego szkolenia/konsultacji,
 • W razie konieczności dostęp do komputera w siedzibie Organizatora podczas szkoleń zdalnych lub indywidualnych konsultacji.

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z budżetu państwa oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany przez Organizatora w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE) pn. „ Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Oś Priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10  „Wysoka jakość systemu oświaty”.

FLAGI

Przechwytywanie