Kompleksowe Wspomaganie Szkół

Na czym polega?

Kompleksowe wspomaganie szkół jest modelem doskonalenia nauczycieli, który polega na wspomaganiu pracy szkół poprzez:

  • pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły,
  • opracowanie planu wspomagania którego efektem będzie zaspokojenie potrzeb szkoły lub placówki,
  • wdrożenie zmian i ich monitorowanie,
  • wspólną ocenę efektów i opracowania wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

Nad całością czuwa Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji.

Kolejnym etapem wspomagania szkół jest utworzenie sieci współpracy i samokształcenia.

Zgłoszenie
Opłaty
Kontakt

Dowiedz się więcej:

SIECI WSPÓŁPRACY