Czas pracy w oświacie

Czas pracy w oświacie nauczyciele wszystkich typów szkół do ustalenia 5 do ustalenia 150 zł CEL OGÓLNY SZKOLENIA Prawidłowe zarządzanie kadrami i płacami szkół i placówek oświatowych TREŚCI SZKOLENIA Pojęcie czasu pracy okresy zaliczane do czasu pracy (problmatyka gotowości do pracy, prywatnych wyjść z pracy) okresy niewliczane do czasu pracy Systemy [...]