Temat szkolenia (wymagane)

Imię (wymagane)

Nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Ulica (wymagane)

Nr mieszkania (wymagane)

Miejscowość (wymagane)

Kod pocztowy (wymagane)

Miejsce zatrudnienia (wymagane)

Data i miejsce szkolenia

Adres email (wymagane)

Jakim tematem był(a)by Pan/i zainteresowany/a w przyszłości?

Skąd się Pani/Pan dowiedział o szkoleniu?
 od pracodawcy z internetu z informatora od znajomego inne

DANE DO FAKTURY (proszę zostawić puste w przypadku braku chęci otrzymania faktury)

Nazwa firmy

Adres firmy

NIP

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu dokonania zgłoszenia na szkolenie/kurs zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)”

W związku z art. 23 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych przez Małopolskie Centrum Edukacji.