Wykorzystanie elementów oceniania kształtującego w praktyce szkolnej.
Wspomaganie rozwoju małego dziecka w oparciu o założenia P-21