ZATRUDNIANIE I WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

CEL OGÓLNY SZKOLENIA

Przybliżenie i omówienie przepisów w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zakresie opodatkowania świadczeń socjalnych.

TREŚCI SZKOLENIA

 1. Zatrudnianie pracowników samorządowych
  • Stanowiska urzędnicze i pracownicze w szkołach i placówkach oświatowych
  • Zasady naboru na stanowiska urzędnicze
  • Obsadzanie stanowisk urzędniczych bez konkursu
 1. Wymagania dotyczące pracowników samorządowych
  • Kierownicze stanowiska urzędnicze
  • Stanowiska urzędnicze
  • Pozostałe stanowiska
 1. Formy zatrudniania pracowników samorządowych (dopuszczalne rodzaje umów o pracę)
 2. Służba przygotowawcza
  • Pracownicy obowiązani do odbycia służby przygotowawczej
  • Zarządzenie w sprawie służby przygotowawczej
 1. Ocena okresowa pracowników samorządowych
  • Stanowiska podlegające ocenie,
  • Zasady dokonywania oceny okresowej
 1. Zmiana treści stosunku pracy
  • Porozumienie zmieniające
  • Wypowiedzenie warunków pracy i płacy
  • Przeniesienie służbowe
  • Awans wewnętrzny
  • Powierzenie innej pracy
  • Zmiana stanowiska w związku z reorganizacją jednostki
 1. Wynagrodzenie pracowników samorządowych
  • Elementy obligatoryjne i fakultatywne wynagrodzenia
  • Regulaminy wynagradzania (treść, zasady ustalania)
Zgłoszenie
Opłaty
Kontakt
0
Ilość wolnych miejsc