AKTYWNE SŁUCHANIE MUZYKI – ZABAWY RUCHOWE
Zgłoszenie
Opłaty
Kontakt
0
Ilość wolnych miejsc

CEL OGÓLNY SZKOLENIA

Uczestnik szkolenia pozna metody oraz praktykę nauki aktywnego słuchania muzyki przez dzieci.

TREŚCI SZKOLENIA

Uczestnik:

  • pozna metody i narzędzia do rozwijania u uczniów wrażliwości muzycznej
  • pozna gry i zabawy aktywizujące muzycznie dzieci
  • poprzez działania twórcze rozwinie znajomość instrumentów muzycznych
  • potrafi dobrać odpowiednią metodę do wieku nauczanej grupy
  • umie przeprowadzić zajęcia wybraną metodą aktywizującą muzycznie