Ważne zmiany w awansie zawodowym

Dnia 1 września 2019 r. zaktualizowano Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574 ze zm.). Dodatkowe regulacje prawne dotyczące awansu znajdują się w Ustawie z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215) oraz Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
Aktualne informacje i wzory pism do pobrania znajdziecie Państwo na stronach internetowych Kuratoriów Oświaty właściwych dla Państwa miejsca zamieszkania.

Awans zawodowy – zmiany od 01.09.2019 r.

 

 • skrócenie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego do 9 miesięcy;
 • ocena dorobku zawodowego po zakończeniu stażu;
 • skrócenie okresu przerwy między uzyskaniem stopnia awansu zawodowego, a otwarciem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego (2 lata po kontraktowym, 1 rok po mianowanym);
 • skrócenie dyrektorskiej ścieżki awansu zawodowego (4 lata od nadania stopnia nauczyciela mianowanego,
  a w przypadku nauczyciela ze stopniem doktora, po upływie 3 lat od mianowania);
 • w przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego staż rozpoczęty w roku szkolnym 2018/2019 trwa 12 miesięcy;
 • zastąpienie egzaminu przed komisją egzaminacyjną na stopień nauczyciela kontraktowego rozmową przeprowadzaną przez komisję kwalifikacyjną;
 • zastąpienie opinii opiekuna stażu o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu, projektem oceny dorobku zawodowego.

PODSTAWA PRAWNA

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela

 2. Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Nauczyciel w swoim życiu zawodowym może uzyskać 4 stopnie. Są to kolejne etapy ścieżki jego rozwoju kariery:

 • nauczyciel stażysta
 • nauczyciel kontraktowy
 • nauczyciel mianowany
 • nauczyciel dyplomowany
NAUCZYCIEL STAŻYSTA

studentka-ze-zdumieniem-drapie-sie-po-glowie-zaciska-biale-zeby-pamieta-informacje-przed-egzaminem-koncowym-trzyma-czerwony-zeszyt-cwiczen-czuje-sie-niezadowolona-ma-problemy-z-nauka_273609-29213

Wymagania na stopień n.kontraktowego-czytaj dalej

Awans na finiszu na n-la.kontraktowego-czytaj więcej

NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY

czlowiek-z-zestawem-sluchawkowym-o-rozmowie-wideo-na-laptopie_23-2148854829

Wymagania na stopień n.mianowanego-czytaj dalej

Awans na finiszu na n-la.mianowanego-czytaj więcej

NAUCZYCIEL MIANOWANY

konserwatywnie-wygladajaca-biala-nauczycielka-wskazuje-na-pusta-tablice-z-czarnym-teleskopowym-wskaznikiem-i-dopasowuje-swoje-czarne-okragle-okulary_346278-1156

Wymagania na stopień n.dyplomowanego-czytaj dalej

Awans na finiszu na n-la.dyplomowanego-czytaj więcej

POZNAJ OFERTĘ SZKOLEŃ AWANS ZAWODOWY

Interesują Państwa zmiany w awansie zawodowym?

Zapraszamy do skorzystania z oferty naszych szkoleń indywidulanych oraz dla rad pedagogicznych z zakresu awansu zawodowego!
POZNAJ OFERTĘ SZKOLEŃ AWANS ZAWODOWY