G-Suite – narzędzie pracy nauczyciela

CEL OGÓLNY KURSU

Szkolenie Google G-Suite stworzone jest z myślą o wprowadzeniu Rady pedagogicznej w metodykę oraz praktyczne wdrożenie narzędzia chmurowego do swojej pracy i nauczania przedmiotu

Zgłoszenie
Opłaty
Kontakt
0
Ilość wolnych miejsc

Google G-Suite umożliwia funkcjonowanie placówki edukacyjnej w trybie nauki zdalnej. Nauczyciele mogą tworzyć klasy wirtualne, kontaktować się za pomocą wideorozmów, zadawać oraz sprawdzać zadania oraz kontaktować się online z uczniami za pomocą Classroom. Rozwiązanie G-Suite umożliwia tworzenie obszarów ułatwiających organizację pracy szkoły, poprzez tworzenie zespołu nauczycieli, np. w obrębie nauczanego przedmiotu czy też tworzenia zespołów ułatwiających pracę sekretariatu. Google G-Suite dla Szkół to bezpłatne rozwiązanie chmurowe, którego zaletą jest powszechna znajomość  specyfiki Google: np poczty GMAIL, Dysk Google, YouTube. Znajdują się tutaj również  tzw. programy biurowe czyli:  Dokumenty Google, Arkusze Google, Prezentacje Google itp. (są tą odpowiedniki aplikacji webowych firmy Microsoft, takich jak Word, Excel, PowerPoint itp.). Oprócz typowych aplikacji biurowych mamy do dyspozycji wiele innych narzędzi, które tworzą G -Suite Google środowiskiem w pełni funkcjonalnym umożliwiającym pracę online.

Program szkolenia:

  • Aplikacje biurowe dostępne w G Suite dla Szkół takich jak Dokumenty Google, Arkusze Google, Prezentacje Google itp.
  • Dysk sieciowy czyli Dysk Google – współdzielenie i udostępnianie zasobów, metody udostępniania zasobów oraz tryby uprawnień na jakich można je udostępniać.
  • Google Classroom – moduł do tworzenia zajęć zdalnych – metodyka pracy w Classroom, tworzenia klas oraz grup, tworzenie zasobów w Google Classroom oraz jak wysyłać i oceniać prace.
  • Formularze Google – czyli narzędzia do tworzenia testów.
  • Narzędzia umożliwiające tworzenie webinarów, spotkań online dostępnych w chmurze Google.