OCENIANIE PRZEZ SŁUCHANIE, CZYLI O ELEMENTACH OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO W SZKOLE I PRZEDSZKOLU
Zgłoszenie
Opłaty
Kontakt
0
Ilość wolnych miejsc

CEL OGÓLNY SZKOLENIA

Poznanie metod i sposobów wprowadzania elementów oceniania kształtującego, kierunkujących rozwój ucznia.

TREŚCI SZKOLENIA

Szczegóły wkrótce