KREATYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, INICJATYWNOŚĆ
Zgłoszenie
Opłaty
Kontakt
0
Ilość wolnych miejsc

CEL OGÓLNY SZKOLENIA

Poznanie podstawowych zasad nauki gry w szachy.

TREŚCI SZKOLENIA

Uczestnik szkolenia :

  • pozna podstawowe zasady gry w szachy,
  • pozna podstawowe elementy taktyki i strategii gry szachowej,
  • potrafi poprawnie korzystać z literatury i sprzętu szachowego
  • potrafi przekazać teoretyczną i praktyczną wiedzę uczniom.,

Uwaga: Od 01.09.2017 r. priorytetem edukacji będzie programowanie , które będzie nauczane od klasy I SP. Jednym z elementów będzie nauka gry w szachy, która rozwija logiczne myślenie i strategie postępowania. Nauka gry w szachy będzie realizowana w szkołach w ramach zajęć lekcyjnych, świetlicy, pomocy psychologiczno- pedagogicznej lub innych zajęć.