PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
Zgłoszenie
Opłaty
Kontakt
0
Ilość wolnych miejsc

CEL OGÓLNY SZKOLENIA

Poznanie innowacyjnych metod z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień.

TREŚCI SZKOLENIA

Uczestnik szkolenia :

  • poszerzy wiedzę na temat pojęć związanych z uzależnieniem, substancjami uzależniającymi oraz uzależnieniami behawioralnymi,
  • pozna czym jest profilaktyka uzależnień,
  • zaznajomi się z podstawami prawnymi działań,
  • dowie się jak planować działania profilaktyczne w szkole,
  • Jak pomagać?- uczestnik pozna struktury i kierunki działań interwencyjnych w profilaktyce.