Zgłoszenie
Opłaty
Kontakt
0
Ilość wolnych miejsc
Nowości
 1. Standardy ochrony małoletnich w praktyce. Procedury interwencji do przyjętych standardów w przedszkolu, szkole lub placówce
 2. Gry i zabawy grupowe
 3. Gimnastyka ogólnorozwojowa
 4. Obwody stacyjne
 5. Tańce i układy choreograficzne na festyny/pikniki i inne imprezy szkolno-przedszkolne
 6. Na folkową nutę – układy choreograficzne z elementami tańców folklorystycznych
 7. Tańce i układy choreograficzne o tematyce zimowej – jasełka
 8. Podstawy robotyki i programowania w przedszkolu
Najczęściej wybierane
 1. Integracja sensoryczna w nauczaniu przedszkolnym
 2. Kształtowanie postaw patriotycznych w przedszkolu
 3. Zasady organizacji wycieczek szkolnych w przedszkolu
 4. Pierwsza pomoc przedmedyczna
 5. Psychologiczne aspekty pracy z uczniem z doświadczeniem uchodźctwa i traumy wojennej
 6. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w myśl przepisów prawa oświatowego
 7. Komunikacja i asertywność – kontakty z rodzicami
 8. Dyscyplina w grupie przedszkolnej
 9. Zmiany w prawie oświatowym – awans zawodowy nauczyciela, ocena pracy,odpowiedzialność dyscyplinarna
 10. Odpowiedzialność cywilna, prawna, dyscyplinarna nauczycieli
 11. Jak praktycznie realizować podstawę programową w przedszkolu?

Innowacyjność i kreatywność w pracy nauczyciela
 1. Co nowego mogę zrobić, czyli – projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych
 2. Jak rozwijać kompetencje matematyczne, społeczne i inne za pomocą nóg, rąk i nie tylko?
 3. Eksperymentuję, doświadczam, badam (kompetencje zawodowe przyszłości rodzą się w przedszkolu)
 4. Storytelling w edukacji
 5. Gry i grywalizacja w rozwijaniu kreatywności dziecka
 6. Umiejętność uczenia się dzieci w kontekście rozwijania kompetencji kluczowych
 7. Gry i zabawy integracyjne w przedszkolu – grywalizacja
 8. Aktywne słuchanie muzyki – zabawy ruchowe
 9. Bajkoterapia dla najmłodszych wspomagająca rola baśni i bajek w życiu dziecka
Pomoc psychologiczno pedagogiczna i dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 1. Udzielanie i organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 2. Ocena efektywności działań podejmowanych w ramach pomocy pp
 3. Pedagogika specjalna, w tym rozwijanie zdolności koncentracji uwagi dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 4. Rola nauczyciela wspomagającego i jego zadania w procesie edukacyjnym
 5. Jak kierować rozwojem emocjonalnym dziecka w wieku przedszkolnym?
 6. Jak nauczyć dzieci radzić sobie z negatywnymi emocjami?
 7. Dysleksja- od diagnozy do terapii
 8. Praca z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera
 9. Zasady tworzenia IPET-u
 10. Edukacja włączająca – szanse i wyzwania
 11. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 12. Biblioterapia i bajkoterapia w sytuacjach kryzysowych
Wychowanie, opieka i bezpieczeństwo
 1. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych w przedszkolu
 2. Wychowanie dla regionu
 3. Pedagogika zabawy
 4. Zabawy od A do Z- warsztat metodyczny
 5. Pedagogiczne konteksty komunikacyjne
 6. Edukacja regionalna
 7. Umiejętności wychowawcze w pracy z dzieckiem
 8. Pierwsza pomoc przedmedyczna
 9. Bezpieczeństwo w teorii i praktyce
Nowoczesne technologie w przedszkolu
 1. Cyfrowe narzędzia dydaktyczne współczesnego nauczyciela w edukacji małego dziecka
 2. Dywan interaktywny w pracy nauczyciela
 3. Praktyczne wykorzystanie monitora i tablicy interaktywnej w przedszkolu
 4. Korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych w przedszkolu
 5. Podstawy robotyki i programowania w przedszkolu
 6. Cyberzagrożenia – wprowadzenie dla nauczycieli i rodziców
Prawo oświatowe
 1. Ocena pracy i awans zawodowy po zmianach w prawie oświatowym
 2. Odpowiedzialność prawna nauczycieli i przestrzeganie praw ucznia
 3. Obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność prawna i dyscyplinarna
 4. Obowiązki nauczycieli – a nie jest ich mało!
 5. Awans zawodowy
 6. Mentor – jego rola i zadania w nowym awansie zawodowym