Zgłoszenie
Opłaty
Kontakt
0
Ilość wolnych miejsc
Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności
 1. Co nowego mogę zrobić, czyli – projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych

 2. Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego

 3. Jak rozwijać kompetencje matematyczne, społeczne i inne za pomocą nóg, rąk i nie tylko- wychowanie przedszkolne

 4. Umiejętność uczenia się dzieci w kontekście rozwijania kompetencji kluczowych

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego z uwzględnieniem zróżnicowania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
 1. Udzielanie i organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 2. Pedagogika specjalna w tym rozwijanie zdolności koncentracji uwagi dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 3. Rola nauczyciela wspomagającego i jego zadania w procesie edukacyjnym

 4. Jak kierować rozwojem emocjonalnym dziecka w wieku przedszkolnym

 5. Jak nauczyć dzieci radzić sobie z negatywnymi emocjami

 6. Dysleksja- od diagnozy do terapii

 7. Metodyka w autyzmie

 8. Zasady tworzenia WOPFU i IPET-u

Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych

 1. Cyfrowe narzędzia dydaktyczne współczesnego nauczyciela w edukacji małego dziecka

 2. Dywan interaktywny w pracy nauczyciela

 3. Praktyczne wykorzystanie tablic interaktywnych w edukacji

 4. Doradztwo zawodowe od przedszkola do 8 klasy

Działania wychowawcze. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych
 1. Aktywne słuchanie muzyki – zabawy ruchowe

 2. Bajkoterapia dla najmłodszych wspomagająca rola baśni i bajek w życiu dziecka

 3. Pedagogika zabawy

 4. Zabawy od A do Z- warsztat metodyczny

 5. Pedagogiczne konteksty komunikacyjne

 6. Edukacja regionalna

 7. Wychowanie do wartości

 8. Umiejętności wychowawcze w pracy z dzieckiem