OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE WEDŁUG RODO
Zgłoszenie
Opłaty
Kontakt
0
Ilość wolnych miejsc

CEL OGÓLNY SZKOLENIA

Realizowane treści:

 1. Ochrona danych osobowych w europejskim i w polskim prawie
 2. Zasady ochrony prywatności i danych osobowych
 3. Prywatność jako dobro osobiste
 4. Ochrona wizerunku
 5. Ochrona danych osobowych jako narzędzie ochrony prywatności
 6. Obowiązki i procedury szkoły związane z przetwarzaniem danych osobowych
 7. Udostępnianie i ochrona danych osobowych
 8. Dyrektor szkoły/placówki administratorem danych; jego obowiązki
 9. Dokumentacja ochrony danych osobowych i obowiązki osoby odpowiadającej za dane osobowe w szkole – zadania inspektora ochrony danych
 10. Nowe obowiązki nauczyciela i administracji szkoły po wprowadzeniu w życie 25 maja 2018r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. (RODO).

Uczestnicy szkolenia otrzymają pełny zestaw niezbędnej dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych w szkole, wraz ze szczegółowym komentarzem.

TREŚCI SZKOLENIA

Uczestnik szkolenia zapozna się z prawnymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz przybliżenie praktyki stosowania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych w szkołach, w szczególności:

 • Zdefiniowanie podstawowych pojęć i problemów pojawiających się na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego RODO,
 • Oznaczenie podmiotów, którym przysługuje status administratora danych osobowych (w tym wrażliwych) wprowadzanych do SIO,
 • Przedstawienie obowiązków administratora danych i konsekwencji ich niedopełnienia,
 • Poznanie praw nauczyciela, rodzica i ucznia w zakresie ochrony danych osobowych,
 • Poznanie obowiązków nauczycieli oraz administracji szkoły w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych
 • Omówienie koniecznej dokumentacji techniczno-organizacyjnej, obowiązującej w szkole; aktualne wzory dokumentów