Zgłoszenie
Opłaty
Kontakt

KORZYŚCI PRACY W SIECI:

  • kontakt z wykładowcą-praktykiem
  • możliwość wymiany informacji z innymi Dyrektorami
  • możliwości skorzystania z ciekawych rozwiązań wdrożonych przez innych,  jak również podzielenie się swoim doświadczeniem
  • nie obowiązują sztywne formy działania
  • plan działań ustalany jest na pierwszym spotkaniu online.
  • zapewniamy ośmiomiesięczne wsparcie za pośrednictwem platformy i Clickmeeting
  • możliwość decydowania o sposobach pracy oraz o treściach omawianych podczas spotkań,
  • współpraca z najlepszymi ekspertami z danej dziedziny
  • tworzenie nowych rozwiązań