WDRAŻANIE NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH
Zgłoszenie
Opłaty
Kontakt
0
Ilość wolnych miejsc

CEL OGÓLNY SZKOLENIA

Zapoznanie z istotą zmian programowych w zreformowanej szkole ponadpodstawowej.

TREŚCI SZKOLENIA

Plan szkolenia:

  1. Podstawa programowa -założenia ogólne

1.1. Podstawa prawna

1.2. Struktura nowej PP

  1. Kompetencje przedmiotowe i ponadprzedmiotowe (kluczowe) uczniów w aspekcie realizacji podstawy programowej – przypomnienie

2.1. Czym są kompetencje

2.2. Czym są kompetencje kluczowe

  1. Zadania nauczyciela związane z wdrażaniem podstawy programowej

3.1. Znaczenie planowania realizacji PP

3.2. Realizacja zaplanowanych działań

3.3. Monitorowanie i ewaluacja