KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO „YOU CAN DO IT” – poziom I
KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO „YOU CAN DO IT” – poziom II
KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO „YOU CAN DO IT” – poziom III
KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO „YOU CAN DO IT” – POZIOM IV