Szkolenia dla Rad Pedagogicznych, Dyrektorów oraz Nauczycieli 2018/2019
OCENA PRACY NAUCZYCIELI Rok szkolny 2018/2019
Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego Rok szkolny 2018/2019
Projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych Rok szkolny 2018/2019
Zasady nauki gry w szachy Rok szkolny 2018/2019
Ocenianie ucznia w myśl prawa oświatowego Rok szkolny 2018/2019
Wykorzystanie elementów oceniania kształtującego w praktyce szkolnej Rok szkolny 2018/2019
Ocenianie z którym jest kłopot, czyli ocenianie zachowania uczniów Rok szkolny 2018/2019
Obowiązki nauczycieli Rok szkolny 2018/2019
Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w szkole masowej – kłopot, wyzwanie czy powinność? Rok szkolny 2018/2019
Zasady tworzenia wopfu i ipet-u Rok szkolny 2018/2019
Ochrona danych osobowych w szkole według RODO Rok szkolny 2018/2019
Umiejętność uczenia się uczniów w kontekście rozwijania kompetencji kluczowych Rok szkolny 2018/2019
Uczeń z afazją w przedszkolu i szkole Rok szkolny 2018/2019
Bezpieczna szkoła Rok szkolny 2018/2019
Najnowsze uregulowania prawne w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu ucznia w szkole Rok szkolny 2018/2019
Aktualne uwarunkowania prawne w oświecie Rok szkolny 2018/2019
Praca w chmurze – czyli gdzie? Rok szkolny 2018/2019
Praktyczne wykorzystanie tablic interaktywnych Rok szkolny 2018/2019
Współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu trudnych sytuacji Rok szkolny 2018/2019
Profesjonalne i ciekawe spotkania z rodzicami Rok szkolny 2018/2019